Про нас

Про нас

Початок діяльності нашого підприємства як суб'єкта малого бізнесу посідає 1998 рік. "МОСТОКРАН" було створено на базі відділу мостових кранів Всесоюзного науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту підйомно-транспортного машинобудування (ВНДІПТМАШ). Інститут понад 60 років був головною організацією у галузі кранобудування колишнього СРСР. Після розпаду останнього нами було збережено як фахівці, так і архів конструкторських та наукових розробок. Так, в одній із провідних наукових напрямів наукової групи під керівництвом кандидата технічних наук Слободяника В.А. було пошук рішень щодо збільшення несучої здатності металоконструкцій крана.

Через війну - це напрям виявилося актуальним, т.к. у тій важкій економічній ситуації, в якій перебуває підйомно-транспортна галузь країни, необхідність у подальшому використанні парку кранів, що діє, стає першочерговою.

ТОВ "Дослідно-впроваджувальний центр "МОСТОКРАН" за 16 років своєї діяльності впровадив свою наукову розробку на семи кранах як мостових, так і козлових. У ряді випадків прийняті нами рішення щодо застосування створення попередньої напруги в металоконструкції пролітних балок були єдиними та ефективними методами. Враховуючи те, що технологія виконання робіт проводилася без демонтажу крана, а в деяких випадках - і без зупинки кранів у технологічному циклі виробництва, то в результаті був отриманий значний економічний ефект.